Concurs “Cel mai bun stagiar”

Se va organiza concursul “Cel mai bun stagiar” in vederea cresterii calitatii programului de stagii, in care cei mai buni 10 stagiari vor fi alesi de catre membrii echipei de proiect in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu si vor fi premiati cu cate 2000 lei fiecare.

Evaluarea va debuta în săptamâna imediat următoare încheierii ultimului contract de stagiu. Etapa de evaluare va dura maxim o lună de zile, timp în care vor fi adunate toate documentele necesare unei bune evaluări a muncii depuse de stagiari, se va face notarea si se va comunica stagiarilor rezultatul evaluarii.

Evaluarea va avea doua etape, una eliminatorie si una de obtinere a unei grile de punctaj, in ordine descrescatoare.

Selectia se va desfasura in doua etape, dupa cum urmeaza:

Etapa 1: Verificarea eligibilitătii dosarelor (conform criteriior eliminatorii)

Etapa 2: Evaluarea dosarelor conform criteriilor de departajare

Criterii eliminatorii:

  • Finalizarea contractelor de stagiatura
  • Prezența la locul de munca (100%), prezența incluzȃnd concediile de odihnă, medicale sau alte tipuri de concedii prevăzute de lege (căsătorie, deces,etc.)
  • Indeplinirea planului de activitate lunara
  • Au beneficiat de cel puţin 2 servicii în cadrul proiectului (formare profesionala, consultanţă si asistenta juridica, servicii medicale – consult specialist boli cardio-vasculare, psiholog medical si medico-sociale – program de imbunatatire a igienei, sanatatea reproducerii si planificare familiala)

Criterii de departajare:

- Nota obtinuta la evaluare ( Conform Referat evaluare stagiar, intocmit de Comisia din cadrul societatii angajatoare).

- Participare la cat mai multe activitati ale proiectului.

2 activitati – 1 puncte

3 activitati – 2 puncte

4 activitati – 3 puncte

- Angajarea stagiarului ulterioară programului de stagiatura, in aceiasi societate

ACTE NECESARE

STAGIARI- Documente necesare angajare – Document
ANGAJATORI – Acte necesare
Se vor inmana urmatoarele documente inaintea interviurilor cu viitorii stagiari:
  • Procedura de implementare a programului de stagiu
  • Model contract subventie
  • Model declaratie de minimis
  • Model “Situatia locurilor de munca vacante” - Se depune la AJOFM – Document