Concurs “Cel mai bun stagiar”

UPDATE iulie 2020:

Câştigătorii premiilor « Cel mai bun stagiar » sunt :

1.Certificat finalizare stagiu din 17.02.2018, emis de SC Brates Prut Frumusita SA, vizat  ITM

2.  Certificat finalizare stagiu  din 23.04.2019 emis de SC Electrogal 2017 SRL, vizat ITM

 

***********************************************************

Se va organiza concursul “Cel mai bun stagiar” in vederea cresterii calitatii programului de stagii, in care cei mai buni stagiari vor fi alesi de catre membrii echipei de proiect in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu si vor fi premiati cu cate 2000 lei fiecare.

Evaluarea va debuta în săptamâna imediat următoare încheierii ultimului contract de stagiu. Etapa de evaluare va dura maxim o lună de zile, timp în care vor fi adunate toate documentele necesare unei bune evaluări a muncii depuse de stagiari, se va face notarea si se va comunica stagiarilor rezultatul evaluarii.

Evaluarea va avea doua etape, una eliminatorie si una de obtinere a unei grile de punctaj, in ordine descrescatoare.

Selectia se va desfasura in doua etape, dupa cum urmeaza:

Etapa 1: Verificarea eligibilitătii dosarelor (conform criteriior eliminatorii)

Etapa 2: Evaluarea dosarelor conform criteriilor de departajare

Criterii eliminatorii:

  • Finalizarea contractelor de stagiatura
  • Prezența la locul de munca (100%), prezența incluzȃnd concediile de odihnă, medicale sau alte tipuri de concedii prevăzute de lege (căsătorie, deces,etc.)
  • Indeplinirea planului de activitate lunara
  • Au beneficiat de cel puţin 2 servicii în cadrul proiectului (formare profesionala, consultanţă si asistenta juridica, servicii medicale – consult specialist boli cardio-vasculare, psiholog medical si medico-sociale – program de imbunatatire a igienei, sanatatea reproducerii si planificare familiala)

Criterii de departajare:

a.    Nota obtinuta la evaluare ( Conform Referat evaluare stagiar, intocmit de Comisia din cadrul societatii angajatoare).

Nota obtinuta la evaluare peste 7 – 5 puncte

b.    Certificat de finalizare stagiu vizat de ITM – 5 puncte
c.  Participare la cat mai multe activitati ale proiectului:

                 3   activitati – 1 puncte

                4      activitati – 2 puncte

   d. Continuarea CIM-ului cu societatea angajatoare dupa finalizare stagiului, minim 6 luni – pentru contractele incheiate pe durata determinata sau CIM incheiat pe perioada nedeterminata, la inceputul stagiaturii - 10 puncte

 Nota finala va fi formata din suma punctelor obtinute la cele 4 criterii de departajare

Vor fi premiati doar absolventii care vor obtine punctaj de min 20 puncte.

 

ACTE NECESARE

STAGIARI- Documente necesare angajare – Document
ANGAJATORI – Acte necesare
Se vor inmana urmatoarele documente inaintea interviurilor cu viitorii stagiari:
  • Procedura de implementare a programului de stagiu
  • Model contract subventie
  • Model declaratie de minimis
  • Model “Situatia locurilor de munca vacante” - Se depune la AJOFM – Document