Despre programul de ucenicie

Program Ucenicie Cudalbi

UPDATE IULIE 2020: Implementarea programului de ucenicie

Perioada: septembrie 2017 - noiembrie 2020

Firme angajatoare care au derulat un program de UCENICIE:

 • Vgb 2014 SRL
 • Custom Furniture Prod SRL
 • Spicul Patiser SRL
 • Keros Design SRL

Perioada de implementare si numar de ucenici implicati:

 • Vgb 2014 SRL 7 septembrie 2018 – 6 septembrie 2019 : 3 ucenici
 • Custom Furniture Prod SRL 25 februarie 2019- 25 februarie 2020 – 6 ucenici
 • Spicul Patiser SRL 25 martie 2019 – 25 martie 2020 si 20 mai 2019- 19 mai 2020 – 2 ucenici
 • Keros Design SRL 13 august 2019- 12 august 2020 – 2 ucenici

Calificari obtinute:

 •       Vgb 2014 SRL (Tecuci): PATISER si BRUTAR
 •       Custom Furniture Prod (Galaţi): TAMPLAR MANUAL
 •       Spicul Patiser SRL (Cudalbi) -  PATISER
 •       Keros Design SRL (Galaţi) - TAMPLAR MANUAL

TOTAL UCENICI IMPLICATI IN PROIECT :13

In vederea sustinerii programului de ucenicie, conform legii si bugetului proiectului « Dezvoltare integrata in Cudalbi, judetul Galati », fiecare angajator a primit pentru fiecare ucenic care a finalizat programul de ucenicie suma de 2250 lei net / luna, timp de 12 luni. Din aceasta suma, un procent de 30 % a fost repartizat ucenicului, astfel incat si acesta sa fie stimulat sa duca la bun sfarsit un astfel de program.

*******************************

FEBRUARIE 2018

Programul de ucenicie cuprinde stagii de câte 18 luni şi este destinat unui număr de 60 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani cu domiciliul în comuna Cudalbi.

Programul de ucenicie se va desfăşura în perioada octombrie 2017- august 2020.

Persoana responsabilă de coordonarea sa este Responsabilul de program de ucenicie.Programul se va derula cu concursul tuturor partenerilor implicaţi.

Stagiul se va finaliza cu certificarea competenţelor.

Pentru fiecare ucenic se va încheia la locul de muncă un contract de ucenicie (formă a contractului de muncă).

Ucenicia la locul de muncă se adresează:

 1. persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
 2. angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Etape ale programului de UCENICIE

 • Selecţie beneficiari
 • Semnarea contractelor de muncă
 • Desfăşurarea programului de ucenicie
 • Evaluarea finală
 • Premierea – „Cel mai bun ucenic”