Concursul “Cel mai bun ucenic”

UPDATE 28.09.2020

Listă câştigători Concurs “Cel mai bun ucenic”

Nr. Contract ucenicie /data Firma la care a finalizat programul de ucenicie Nota obţinută la examenul de absolvire a cursului de formare profesională
1. Ctr.nr. 2/ 21.03.2019 Spicul Patiser 10
2. Ctr.nr. 8 /22.02.2019 Custom Furniture Prod 10
3. Ctr.nr. 7 / 22.02.2019 Custom Furniture Prod 10
4. Ctr.nr. 5 /16.05.2019 Spicul Patiser 10
5. Ctr.nr. 5/ 22.02.2019 Custom Furniture Prod 10
6. Ctr.nr. 6 /22.02.2019 Custom Furniture Prod 10
7. Ctr. nr. 10 /22.02.2019 Custom Furniture Prod 10
8. Ctr.nr. 77/9.08.2019 Keros Design 10
9. Ctr.nr. 78/ 9.08.2019 Keros Design 10
10. Ctr.nr. 9/ 22.02.2019 Custom Furniture Prod 9.75

 Listă de rezervă

Nr. Contract ucenicie /data Firma la care a finalizat programul de ucenicie Nota obţinută la examenul de absolvire a cursului de formare profesională
1. Ctr.nr. 2/6.09.2018 VGB 2014 SRL 9.25
2. Ctr.nr.1 / 6.09.2018 VGB 2014 SRL 8.00

NOTĂ : Nu s-a calificat ucenicul care a avut contractul de ucenicie cu numărul 3/6.09.2018, întrucât nu a îndeplinit un criteriu de eligibilitate şi anume nu a obţinut peste nota 8 la examenul de absolvire a cursului de formare profesională.

 

Concursul ‘Cel mai bun ucenic’

Cadru de organizare

Septembrie 2020

 Concursul „Cel mai bun ucenic” a urmărit stimularea celor 13 ucenici implicaţi în programul de ucenicie derulat în cadrul proiectului « Dezvoltare integrată în Cudalbi, judeţul Galaţi », astfel încât aceştia să depună toate eforturile ca programul să se deruleze în cele mai bune condiţii, să fie prezenţi la programul de lucru, să se implice, să înveţe, să depună eforturi pentru a-şi însuşi o cantitate cât mai mare de informaţii legate  calificarea pe care o vor obţine, dar şi competenţe practice specifice locului de muncă.

 1.Organizatorul concursului

 Organizatorul este Patronatul Tinerilor Intreprinzători din Regiunea Sud-Est. Comisia va fi numită de către Patronatul Tinerilor Intreprinzători din Regiunea Sud-Est. Comisia va decide care sunt ucenicii cu cele mai bune rezultate, pe baza unor criterii obiective şi în urma deliberării de către cei 3 membri ai juriului.

Deliberarea se va face după analizarea dosarelor tuturor ucenicilor, la finalul tuturor contractelor derulate în cadrul Programului de ucenicie.

Criteriile vor fi strict legate de măsurătorile, planurile de activitate şi rezultatele ucenicilor la locul de muncă, în timpul celor 12 luni de contract.

 1. Cine poate participa ?

Concursul „Cel mai bun ucenic” se adresează tuturor ucenicilor care au finalizat programul şi a urmărit să încurajeze ucenicii să fie serioşi, să participe la întregul program şi să-şi însuşească competenţele la cel mai înalt nivel.

Toţi ucenicii care au finalizat contractul de ucenicie și au absolvit cursul de formare profesională vor participa la concursul “Cel mai bun ucenic”, modalitate prin care ucenicii vor putea câştiga 2000 lei. Concursul presupune aşadar  obţinerea a 10 premii a câte 2000 de lei fiecare, de către 10 ucenici.

 1. Metodologie

 Concursul constă în selectarea a 10 de ucenici care vor primi premii în bani. Concursul se va desfăşura pe toată perioada programului de ucenicie. El va debuta odată cu primul ucenic angajat şi se va finaliza dupa incheierea tututor contractelor de ucenicie derulate in cadrul proiectului. Concursul se finalizeaza cu alegerea câştigătorilor şi transferarea în cont a  sumelor aferente către câştigători.

3.1. Criterii de selecţie a câştigătorilor. Vor fi punctate atât elemente de prezenţă, notarea la cursul de formare profesională, dar va fi apreciată şi implicarea ucenicilor în celelalte acţiuni din proiect (minim 2 alte acţiuni din cadrul proiectului, din domeniile ocupare, educaţie, servicii socio-medicale, asistenţă juridică, condiţii de locuit).

3.2. Implicarea ucenicilor se apreciază printr-o grilă de notare pusă la dispoziţia coordonatorului de ucenicie şi completată la finalul programului de către coordonator pentru fiecare ucenic în parte.

3.3. Etape. Concursul debutează odată cu data semnării primului contract de ucenicie si se încheie odată cu transferarea banilor către ucenicii câştigători. Etapa de înscriere în concurs începe odată cu concursul şi se încheie odată cu finalizarea ultimului contract de ucenicie din cadrul proiectului.

Evaluarea va avea loc în două etape, una eliminatorie şi una de realizare a unei grile de punctaj, în ordine descrescătoare.

Selecţia se va desfăşura în două etape, după cum urmează:

Etapa1: verificarea eligibilitătii dosarelor (conform criteriilor eliminatorii)

Etapa2: Evaluarea dosarelor conform criteriilor de departajare

 Criterii eliminatorii:

 • Finalizarea contractelor de muncă
 • Obţinerea certificatelor de calificare / competenta
 • Prezenta la locul de muncă (100%)
 • Au beneficiat de cel puţin 2 servicii în cadrul proiectului (informare și consiliere, formare profesională, consultanţă şi asistenţă juridică, întâlniri cetăţeneşti, servicii-medico-sociale).
 • Au obţinut cel puţin nota 8 (opt) la examenul de absolvire a cursului de formare.

 Criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la evaluarea competenţelor (formarea profesională).
 2. Nota finală acordată de către coordonatorul de ucenicie (de la 1-10, 10 fiind nota maximă, nota obţinută ca o medie a criteriilor din grila de mai jos).

 

Criteriu / UCENIC / NOTA      
NUME UCENIC            
1.    Prezenta
2.    Implicare
3.    Perseverenta
4.    Atingerea obiectivelor de lucru
5.    Colaborare colegi
6.    Atingerea obiectivelor de formare
TOTAL

      Criterii de departajare: participare la cât mai multe activităţi ale proiectului.

2 activităţi – 7 puncte

3 activităţi – 8 puncte

4 activităţi – 9 puncte

5 activităţi - 10 puncte

Etapa 3: In urma aplicării criteriilor de mai sus, va fi realizat un top al primelor 10 note obţinute. Va fi realizată şi o lista de rezervă de 3 ucenici, astfel încât în caz de refuz al premiului, ucenicul cu punctajul situat imediat sub linia de baraj va fi contactat în vederea revendicării premiului.

Etapa 4: Publicarea rezultatelor. Publicarea se va face la sediul proiectului şi pe pagina de internet a proiectului www.cudalbi2020.ro

Etapa 5: evaluarea eventualelor contestaţii

Etapa 6: Intocmirea borderoului pentru acordarea premiilor

  

 1. Dispoziţii finale

3.1. Ucenicul va completa o declaraţie de acceptare  a premiului, în care va fi nevoit să indice contul IBAN în care doreşte să îi fie viraţi banii. El va ataşa şi extrasul de cont. Contul va fi pe numele ucenicului care a câştigat premiul.

3.2.Primirea premiului nu obligă cu nimic parcursul ulterior al ucenicului. El poate folosi banii în orice direcţie consideră el.

3.3.Premiul va fi virat de către Organizator în contul bancar indicat de câştigător după acceptarea și plata sumelor solicitate de către Organizator prin mecanismul Cererilor de Plată, conform Instrucţiunilor AMPOSDRU şi a legislaţiei în vigoare.

 

Membri comisie Concurs “Cel mai bun ucenic”:

 1. Agache Valerică Ionuţ – Responsabil program implicare civica
 2. Dajbog Oana – Responsabil program combatere şomaj
 3. Gavriliu Rădiţa – Responsabil program ucenicie