Proiect

Buget: 15.953.020,99 lei

Parteneriatul proiectului este alcatuit din: Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART ( Solicitant), Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Regiunea Sud-Est (Partener 1), Primaria comunei Cudalbi (Partener 2) si Liceul tehnologic nr. 1 Cudalbi (Partener 3).

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comuna Cudalbi, judetul Galati. Acest obiectiv se va realiza prin masuri integrate de ocupare, sustinerea antreprenoriatului, furnizarea de servicii medicale si medico – socio – educative, activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit, oferirea de asistenta juridica pentru persoanele din grupul tinta, actiuni de implicare activa si voluntariat si interventii in domeniul educatiei. Localitatea a fost validata ca fiind o comunitate marginalizata atat prin cercetarea efectuata la nivel local de catre partenerii proiectului, cat si prin Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate.

Grupul tinta este format din minim 750 de persoane cu domiciliul in comuna Cudalbi, care se afla in risc de saracie si excluziune sociala.

Prin intermediul proiectului se urmareste implementarea urmatoarelor activitati principale:

  • Implementarea unui program de ucenicie la locul de munca pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 – 25 de ani (interventie in domeniul ocuparii fortei de munca). 60 de persoane din grupul tinta vor efectua cate un stagiu de ucenicie fiecare, conform Legii 279/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatea se va finaliza cu evaluarea teoretica si practica a ucenicilor, acestia primind cate un certificat de competente profesionale. Organizarea unui concurs “Cel mai bun ucenic” in vederea cresterii calitatii programului de ucenicie si, implicit, cresterea interesului ucenicilor fata de stagiul pe care il vor urma. 10 premii a cate 2000 de lei fiecare, acordate in urma unei metodologii transparente, celor mai buni 10 ucenici.
  • Implementarea unui program de stagii pentru 30 de absolventi de invatamant superior cu domiciliul in comuna Cudalbi (interventie in domeniul ocuparii fortei de munca). Se vor efectuarea stagii de debut de profesie, de catre 30 de persoane din grupul tinta care au absolvit invatamantul superior, conform Legii 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. La final, vor primi certificate semnate de angajatori. Organizarea unui concurs “Cel mai bun stagiar” in vederea cresterii calitatii programului de stagii, in care cei mai buni 10 stagiari vor fi alesi de catre membrii echipei de proiect in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu si vor fi premiati cu cate 2000 de lei fiecare.
  •  Dezvoltarea si implementarea programului integrat privind combaterea somajului (interventie in domeniul ocuparii fortei de munca).
  • Furnizarea masurilor de sustinere a antreprenoriatuluiSe vor organiza 8 cursuri de competente antreprenoriale pentru 120 de persoane din grupul tinta, organizarea unui concurs de afaceri si oferirea de 20 de micro-granturi in valoare de 110000 lei fiecare sub forma ajutorului de minimis si implementarea actiunilor de mentorat si consiliere. De asemenea, prin intermediul acestei activitati, se va urmari angajarea membrilor grupului tinta in noile firme start-up
  • Dezvoltarea serviciilor medicale din comuna Cudalbi prin amenajarea si dotarea Centrului de Permanenta Medicala. Cladirea Centrului de Permanenta Medicala va fi reabilitata si apoi va fi dotata cu instalatie de oxigen medical, aparat EKG, ecograf, monitor functii vitale, microanalizor, aparat tensiune, frigider vaccinuri, unit stomatologie si o autospeciala pentru prima interventie in caz de incendii si urgente medicale. In urma acestor investitii FEDR, minim 600 de membri ai grupului tinta vor beneficia de servicii medicale la standarde moderne, pentru a deveni apti de munca.
  •  Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru gospodariile din satul Cudalbi. Realizarea lucrarilor de reabilitare pentru 5 gospodarii ai caror membri se confrunta cu conditii de saracie extrema. Fiecare gospodarie va beneficia de lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolare termica, extinderi camera, imbunatatirea igienei.
  • Acordarea de asistenta juridica grupului tinta din satul Cudalbi – reglementarea actelor de proprietate, de stare civila si de obtinere a drepturilor de asistenta sociala pentru un numar de 300 de persoane din grupul tinta. Astfel, juristul angajat prin proiect va intocmi 300 de dosare pentru membrii grupului tinta.
  • Implementarea Programului de Implicare Civica si Voluntariat. Organizarea a 20 de intalniri cetatenesti in cadrul carora vor participa minimum 100 de persoane, redactarea a 20 de propuneri de politici publice locale si folosirea Metodei SMART de Politici Publice pentru a stimula implicarea locuitorilor comunei si a celor care au domiciliul in Cudalbi dar lucreaza in tara si in strainatate, in rezolvarea problemelor publice locale. Premierea membrilor grupului tinta care ofera cele mai bune solutii la problemele comunitatii locale- oferirea a 40 de premii simbolice in valoare de 200 de lei/premiu.
  •  Infiintarea Centrului Comunitar Integrat de servicii sociale, medicale si conexe. O cladire aflata in proprietatea partenerului Primaria Cudalbi va fi reabilitata si transformata in centru comunitar, 200 de persoane vor beneficia de servicii sociale destinate prevenirii separarii copiilor de familiile lor, 200 de persoane vor beneficia de servicii de asistenta medicala, 200 de persoane vor beneficia de servicii tip scoala dupa scoala si 50 de persoane vor beneficia de pe urma micro-incubatorului de afaceri dotat prin proiect cu infrastructura de baza necesara oricarei afaceri start-up.. Un numar de 50 de gospodarii vor primi un sprijin de cate 100 lei/luna/gospodarie, pentru asigurarea hranei si imbracamintei membrilor gospodariilor.
  • Dezvoltarea si implementarea programului de prevenire si diminuare a parasirii timpurii a scolii, clasele 1-8. Prin aceasta activitate, 250 de elevi din clasele 1-8 vor fi stimulati sa participe intr-un mod mai activ la ore, imbunatatindu-si rezultatele scolare, diminuand numarul de absente nemotivate si participand in cadrul activitatilor „scoala dupa scoala” furnizate prin proiect. De asemenea, 24 de persoane din grupul tinta vor participa in programul “a doua sansa,” prin intermediul caruia isi vor termina educatia obligatorie de 4 sau 8 clase.